Lasīšanas Laiks:2 Minute(-s), 4 Sekunde(-s)

Ikviens cilvēks, par kura ienākumiem tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saviem un savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem (20% no šo izdevumu kopsummas).

Gada ienākumu deklarācijā iekļauj no iepriekšējiem trijiem gadiem atliktās attaisnoto izdevumu summas, tātad 2022.gada deklarācijā var iekļaut vēl no 2019.gada pārnestās attaisnoto izdevumu summas.

Tā kā līdz 2018.gadam attaisnotos izdevumus varēja pārcelt uz nākošajiem pieciem gadiem, ņemot vērā MK noteikumos noteikto, 2022.gada ienākumu deklarācijā varēs iekļaut arī no 2017.gada atlikušās attaisnoto izdevumu summas.

Cik lielu atmaksu var saņemt?

Par attaisnotajiem izdevumiem

Ikviens cilvēks, kurš guvis ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, var atgūt 20% no:

 • saviem attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem (arī politiskai partijai), kuru kopsumma nepārsniedz 50% no cilvēka gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 eiro gada laikā, kā arī nevar pārsniegt konkrētajā gadā samaksāto nodokli.
 • savām iemaksām privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem (ar līdzekļu uzkrāšanu), kas kopā nedrīkst nepārsniedz 10% no cilvēka gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.
 • ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kuru kopsumma nepārsniedz 600 eiro gada laikā par katru ģimenes locekli.

Ja attaisnotie izdevumi (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) pārsniedz 600 eiro, tie vienalga jāpievieno deklarācijai – daļa, kas pārsniedz 600 eiro slieksni, tiks automātiski pārcelta uz nākamo trīs gadu deklarācijām.

Atmaksājamai summai nav apmēra ierobežojuma.

Cik ātri var saņemt atmaksu

Saskaņā ar likumu atmaksa VID ir jāveic trīs mēnešu laikā no deklarācijas saņemšanas dienas, taču, ja deklarācija ir aizpildīta pareizi, parasti naudas atmaksa notiek krietni ātrāk. Tas atkarīgs arī no kopējā iesniegto deklarāciju daudzuma attiecīgajā periodā.

Kad atmaksu var saņemt ģimenes locekļu vietā

Attaisnotos izdevumus par medicīnu, zobārstniecību, izglītību un bērnu interešu izglītību ir iespējams deklarēt arī par šādiem saviem ģimenes locekļiem:

 • vecāki, vecvecāki
 • bērni, mazbērni
 • laulātais
 • audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus) (līdz pilngadības sasniegšanai vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)
 • nepilngadīgs brālis un māsa, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku (līdz pilngadības sasniegšanai vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)
 • brālis un māsa ar 1.vai 2.grupas invaliditāti
 • apgādībā esošu personu apgādājamie
 • aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona

Par katru ģimenes locekli iespējams deklarēt (pievienot savā deklarācijā) attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstniecību līdz 600 eiro apmērā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Previous post Trešdien vietām Latvijā gaidāms sīks sniegs un smidzinošs lietus
Next post “Saskaņu” Latgalē nolēmuši pamest vairāk nekā 100 partijas biedri