Lasīšanas Laiks:4 Minute(-s), 2 Sekunde(-s)

Ikviens cilvēks, par kura ienākumiem tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saviem un savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem.

Gada ienākumu deklarācijā iekļauj no iepriekšējiem trijiem gadiem atliktās  attaisnoto izdevumu summas, tātad 2022.gada deklarācijā var iekļaut vēl no 2019.gada pārnestās attaisnoto izdevumu summas.

Tā kā līdz 2018.gadam attaisnotos izdevumus varēja pārcelt uz nākošajiem pieciem gadiem, ņemot vērā MK noteikumos noteikto, 2022.gada ienākumu deklarācijā varēs iekļaut arī no 2017.gada atlikušās attaisnoto izdevumu summas.

Lai saņemtu nodokļa atmaksu, ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un tajā jāpievieno attaisnotos izdevumus apliecinoši maksājuma dokumenti (čeki, kvītis). Visa gada garumā šos dokumentus ērti pievienot ar mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”

Pārliecinies, vai Tev deklarācija nav jāiesniedz obligāti.

Par kuriem izdevumiem var saņemt nodokļu atmaksu

Attaisnotos izdevumus, par kuriem var saņemt nodokļa atmaksu, nosaka MK noteikumi, un šie izdevumi ir:

 • Medicīna, zobārstniecība
 • Augstākā izglītība, kvalifikācijas celšana
 • Bērnu interešu izglītība
 • Ziedojumi un dāvinājumi sabiedriskā labuma organizācijām un politiskajām partijām
 • Iemaksas privātajos pensiju fondos, uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Nodokli var atgūt arī par gada laikā nepiemērotajiem atvieglojumiem

Nodokļa atmaksu var saņemt arī par gada laikā nepiemērotiem nodokļa atvieglojumiem, vai lielākas progresīvās likmes piemērošanas dēļ. Šīs atmaksas atgūšanai nav nepieciešams pievienot attaisnojuma dokumentus, pārrēķins tiek veikts automātiski no cilvēka deklarētajiem ieņēmumiem.

 

Iedzīvotāji Latvijā saņem šādus nodokļu atvieglojumus:

 • par apgādībā esošām personām – 250 eiro mēnesī (3000 eiro gadā)
 • papildu atvieglojumi cilvēkiem ar invaliditāti, politiski represētajiem vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem:
  • 1848 eiro gadā vai 154 eiro mēnesī cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu
  • 1440 eiro  gadā vai 120 eiro  mēnesī cilvēkam ar III invaliditātes grupu
  • 1848 eiro gadā vai 154 eiro mēnesī politiski represētajiem vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
 • gada diferencētais neapliekamais minimums jeb noteikta ienākumu daļa, no kuras netiek atskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Šos atvieglojumus iedzīvotāji saņem saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju (tā norādīta algas nodokļu grāmatiņā EDS). Savukārt ar iesniegto gada ienākumu deklarāciju persona veic kopējo piemēroto atvieglojumu un neapliekamā minimuma pārrēķinu.

Šī iespēja ir būtiska diferencētā gada neapliekamā minimuma dēļ – mainoties kopējiem ienākumiem, mainās arī tā algas daļa, no kuras tiek atskaitīts nodoklis.

Kā tiek noteikts neapliekamais minimums

Darba algām līdz 500 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā piemēro pilnā apmērā, respektīvi 350 eiro (no 01.07.2022. – 500 eiro). Ienākumiem līdz 1800 eiro mēnesī neapliekamais minimums atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai, samazināsies, savukārt ienākumiem virs 1800 eiro mēnesī netiek piemērots vispār.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, atkarībā no kopējās ienākumu summas tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums līdz 5100 eiro 2022.gadā.

Diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro ar nodokli neapliekamiem ienākumiem, kā arī saimnieciskās darbības ieņēmumiem, par kuriem maksā samazināto patentmaksu, ienākumam, par kuru maksā mikrouzņēmumu nodokli un ienākumiem no autoratlīdzību speciālā režīma.

Pensionāriem piemēro pensionāra neapliekamo minimumu 5 100 eiro 2022.gadā (no 01.01.2022. līdz 30.06.2022. 350 eiro mēnesī, bet no 01.07.2022. – 500 eiro).

Cik lielu atmaksu var saņemt

Par attaisnotajiem izdevumiem

Ikviens cilvēks, kurš guvis ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, var atgūt 20% no:

 • saviem attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem (arī politiskai partijai), kuru kopsumma nepārsniedz 50% no cilvēka gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 eiro gada laikā, kā arī nevar pārsniegt konkrētajā gadā samaksāto nodokli.
 • savām iemaksām privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem (ar līdzekļu uzkrāšanu), kas kopā nedrīkst nepārsniedz 10% no cilvēka gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā  4000 eiro gadā.
 • ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kuru kopsumma nepārsniedz 600 eiro gada laikā par katru ģimenes locekli.

Ja attaisnotie izdevumi (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) pārsniedz 600 eiro, tie vienalga jāpievieno deklarācijai – daļa, kas pārsniedz 600 eiro slieksni, tiks automātiski pārcelta uz nākamo trīs gadu deklarācijām.

Atmaksājamai summai nav apmēra ierobežojuma.

Cik ātri var saņemt atmaksu

Saskaņā ar likumu atmaksa VID ir jāveic trīs mēnešu laikā no deklarācijas saņemšanas dienas, taču, ja deklarācija ir aizpildīta pareizi, parasti naudas atmaksa notiek krietni ātrāk. Tas atkarīgs arī no kopējā iesniegto deklarāciju daudzuma attiecīgajā periodā.

Kad atmaksu var saņemt ģimenes locekļu vietā

Attaisnotos izdevumus par medicīnu, zobārstniecību, izglītību un bērnu interešu izglītību ir iespējams deklarēt arī par šādiem saviem ģimenes locekļiem:

 • vecāki, vecvecāki
 • bērni, mazbērni
 • laulātais
 • audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus) (līdz pilngadības sasniegšanai vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)
 • nepilngadīgs brālis un māsa, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku (līdz pilngadības sasniegšanai vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)
 • brālis un māsa ar 1.vai 2.grupas invaliditāti
 • apgādībā esošu personu apgādājamie
 • aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona

Par katru ģimenes locekli iespējams deklarēt (pievienot savā deklarācijā) attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstniecību līdz 600 eiro apmērā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

HOROSKOPS TREŠDIENA, 15. MARTĀ, 2023. GADĀ Previous post HOROSKOPS TREŠDIENA, 15. MARTĀ, 2023. GADĀ
Pēc POCO F2 Pro: Redmi Note 10S sāka saņemt MIUI 14 atjauninājumu Next post Pēc POCO F2 Pro: Redmi Note 10S sāka saņemt MIUI 14 atjauninājumu