Lasīšanas Laiks:2 Minute(-s), 13 Sekunde(-s)

Ņemot vērā strauji augošos komunālo pakalpojumu rēķinus, pašvaldības atgādina, ka pilsētā deklarētie iedzīvotāji, kas nonākuši grūtā finansiālā situācijā, var pieteikties mājokļa pabalstam, lai apmaksātu komunālo pakalpojumu rēķinus. Kā saņemt pabalstu un kas ietilpst trūcīgo personu kategorijā?

Atbild juriste Santa Survila:

Kā pieteikties dzīvokļa pabalstam?

Lai piešķirtu pabalstu, sociālajam dienestam jāizvērtē mājsaimniecības materiālā situācija.

Šim nolūkam jums ir nepieciešams:

• vērsties sociālajā dienestā, iepriekš norunājot tikšanos ar sociālo darbinieku, lai pārrunātu sociālā atbalsta saņemšanas iespējas. Līdzi jāņem visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītās izmaksas, jāuzrāda mājokļa izmantošanu apliecinoši dokumenti (piemēram, īres līgums);
• aizpildīt ienākumu un mantiskā stāvokļa deklarāciju, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus.

Kas tiek ņemts vērā, aprēķinot pabalstus?

Pabalstam tiek novērtēti ģimenes izdevumi (gan regulāri, gan neregulāri), uzkrājumi un mājsaimniecības īpašums. Aprēķinot izmaksājamā pabalsta apmēru, tiek ņemti vērā arī dažādu komunālo maksājumu standarti – mājokļa pabalsts ne vienmēr sedz pilnu summu par īres mājokli un komunālajiem maksājumiem, un daļa maksājuma būs jāmaksā pašam.

Dzīvokļa pabalstu aprēķina kā starpību starp minimālo mājsaimniecības ienākumu, mājokļa izdevumu un mājsaimniecības kopējo ienākumu summu.

Šobrīd ar grozījumiem Energoresursu cenu samazināšanas pasākumu likumā noteikts, ka, aprēķinot dzīvokļa pabalsta apmēru līdz 2023.gada 31.maijam, mājsaimniecībām ir iespēja saņemt lielāku dzīvokļa pabalstu.

Cik liela ir maksājuma summa?

Aprēķinot izmaksājamā pabalsta apmēru, tiek ņemti vērā dažādu komunālo maksājumu standarti, līdz ar to mājokļa pabalsts ne vienmēr sedz pilnu īres un komunālo maksājumu summu, un daļu no summas mājsaimniecībai var nākties maksāt pašai (par piemēram, par telekomunikāciju un interneta lietošanu – līdz 20 eiro vienai mājsaimniecībai mēnesī, bet ne vairāk kā norādīts pakalpojuma sniedzēja rēķinā).

Sniegtā atbalsta apmērs būs atkarīgs gan no pretendenta finansiālā stāvokļa, gan no augstākminētajos noteikumos noteiktajiem standartiem, kas attiecas uz mājokļa platību, īres maksas apmēru, uz vienu patērēto resursu apjomu. mājsaimniecības loceklis un citi parametri.

Kādas izmaksas tiek iekļautas dzīvokļa pabalsta aprēķinā?

Saskaņā ar noteiktajiem noteikumiem tiek ņemti vērā šādi izdevumi:

• īre,
• mājsaimniecības lietošana,
• apkure,
• aukstais un karstais ūdens,
• elektrība,
• dabasgāze,
• kanalizācija vai sanitārija,
• sadzīves atkritumi,
• telekomunikāciju pakalpojumi un internets,
• ūdens skaitītāju uzstādīšana un verifikācija.

Kas ir dzīvokļa pabalsts?

Mājokļa pabalstu aprēķina, izmantojot valstī noteikto garantētā minimālā ienākuma (GMI) apmēru.

Pēc mājokļa izmaksu apmaksas mājsaimniecībā ir jāpaliek pāri GMI, kas ir 327 eiro pirmajam vai vienīgajam mājsaimniecības loceklim un 228 eiro katram nākamajam mājsaimniecības loceklim.

Mājokļa pabalstu formula

Mājokļa pabalsts = GMI summa (327 eiro par pirmo vai vienīgo mājsaimniecības locekli + 228 eiro par katru nākamo) + faktiskās mājokļa izmaksas – kopējie mājsaimniecības ienākumi.

Uz pabalstu var pretendēt arī mājsaimniecība, kurai nav trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa, ja tās mantiskais stāvoklis atbilst pabalsta piešķiršanas nosacījumiem.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu. Piemērā norādītā summa attiecas uz Rīgas pilsētas pašvaldību.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Previous post Baltijas valstu galvaspilsētās šonedēļ atšķirīgas degvielas cenu tendences
Next post Horoskops 2023. gada 21. maijam katrai zodiaka zīmei