Lasīšanas Laiks:7 Minute(-s), 12 Sekunde(-s)

No 1. marta ir iespēja piedalīties ikgadējā “loterijā” ar nosaukumu “Vai tu neesi parādā valstij?”. – Iedzīvotāji Valsts ieņēmumu dienestā (VID) var iesniegt sava iepriekšējā gada ienākumu deklarācijas. Ikviens, kurš ir iesniedzis deklarāciju, cer, ka pēdējā logā no valsts saņems pēc iespējas vairāk naudas par pārmaksātajiem nodokļiem, taču ne visi “loterijā” ir saņēmuši sudraba lozi. Daži nonāca ar nodokļu parādu. Interneta stāsta par biežākajiem parādu rašanās iemesliem un par to, cik ilgā laikā ir jāatmaksā valstij.

Pagājušajā gadā iedzīvotājiem tika samaksāti 244 miljoni eiro.
Par iespēju atgūt valstij samaksātos nodokļus ir liela interese. Līdz plkst. 9.00 VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā tika iesniegtas vairāk nekā 100 000 nodokļu deklarāciju, bet nākamajā dienā – 2. martā – gandrīz 350 000, kas ir aptuveni puse no kopējā pērn iesniegto nodokļu deklarāciju skaita.

Un, neraugoties uz to, ka ir pagājusi tikai nedēļa, kopš var iesniegt nodokļu deklarācijas, sociālajos plašsaziņas līdzekļos jau var redzēt priecīgas ziņas, ka cilvēki ir saņēmuši pārmaksāto nodokļu atmaksu. Daži ir saņēmuši atpakaļ dažus eiro, bet citi – vairākus simtus eiro. VID tiešsaistes žurnālam Klik pastāstīja, ka, piemēram, 2022. gadā 697 218 iedzīvotāji saņēma atpakaļ 244 miljonus eiro.

Teorētiski šī summa varētu būt daudz lielāka, jo ne visi iesniedz deklarācijas. VID skaidro, ka izmantot iespēju atgūt daļu ienākuma nodokļa par attaisnotajiem izdevumiem ir brīvprātīgi. Līdz ar to, kamēr persona nav iesniegusi gada deklarāciju, VID rīcībā nav informācijas par to, kādi attaisnotie izdevumi tai ir radušies, tāpēc nav iespējams aprēķināt, cik lielu nodokļa atmaksu iedzīvotāji nav deklarējuši vai saņēmuši.

Tomēr ne visi, iesniedzot deklarāciju, nonāca pie priecīgām ziņām.

Kāpēc vēl kaut kas papildus būtu jāmaksā valstij?
“Izskatās, ka es strādāju oficiālā darbā, maksāju nodokļus, bet man joprojām ir nodokļu parāds”. Šādu nesaprotamu ierakstu sociālajos tīklos pirmajā deklarāciju iesniegšanas dienā, 1. martā, bija pietiekami daudz. Turklāt daudzi pašnodarbinātie, iesniedzot deklarācijas, piedzīvoja nepatīkamu pārsteigumu.

 

Jau tika paskaidrots, ka gada deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi un, ņemot vērā piemērojamo nodokļa likmi, neapliekamo minimumu, atbrīvojumus, attaisnotos izdevumus un citus datus, tiek aprēķināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksas vai pārmaksas summa. Vienkāršotas nodokļu deklarācijas gadījumā nav nepieciešams neko aprēķināt – e-deklarēšanas sistēma automātiski aprēķina atbilstošo nodokļa likmi un gada neapliekamā diferencētā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski saņemtos ienākumus, un piemēro prognozēto VID neapliekamo minimumu par gadu galveno ienākumu saņemšanas vietā.

Tomēr gadījumos, kad ienākumi mainās un atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, kad gada laikā ir piemērots lielāks prognozētais VID neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme nekā tad, ja nodoklis tiek aprēķināts par visiem gada laikā faktiski gūtajiem ienākumiem. Šādos gadījumos rodas nodokļa starpība, kas ir jāsamaksā.

Iedzīvotāji arī aktīvi konsultē cits citu, kā rīkoties, lai izvairītos no tā, ka pašiem būtu jāmaksā papildu nodoklis valstij:

 

Pēc gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas visbiežāk sastopamā situācija, kas var rasties, ir nepieciešamība samaksāt papildu nodokli valsts budžetā:

pašnodarbinātām personām, kas veic uzņēmējdarbību.

  • Pašnodarbinātās personas deklarē savus ienākumus kopā ar gada ienākumu deklarāciju un par tiem maksā ienākuma nodokli. Parasti šo nodokli pašnodarbinātie maksāja gada laikā kā avansa maksājumu, bet 2021. un 2022. gadā, lai palīdzētu pašnodarbinātajiem pandēmijas laikā, tika atcelts pienākums maksāt avansa maksājumus, tāpēc nodoklis par visiem gada ienākumiem tika maksāts vienu reizi gadā ienākumu deklarācijā.
  • Iedzīvotāji, kas gūst ienākumus ārvalstīs. Šie iedzīvotāji deklarē savus ienākumus, un, ja nodoklis no tiem ārvalstīs nav samaksāts vai tas ir mazāks nekā Latvijā, viņi maksā nodokli Latvijā vai starpību starp ārvalstīs samaksāto nodokli un Latvijā noteikto nodokļa likmi.
  • Iedzīvotāji, kuri izīrē īpašumu ar samazinātu likmi (10%), nereģistrējot saimniecisko darbību. Šie iedzīvotāji deklarē gada laikā gūtos nomas ienākumus un maksā nodokli par tiem.
  • Iedzīvotāji, kuriem ir palielinājies kopējais gada ienākums, bet ir piemērots atvieglojums par zemiem ienākumiem. Ja personai 2021. gadā bija zemi ienākumi un tiem tika piemērots diferencētais neapliekamais minimums un zemāka ienākuma nodokļa likme, bet 2022. gadā personas kopējie ienākumi ir palielinājušies un pārsnieguši robežas, kurām piemēro zemu ienākumu atvieglojumu, gada laikā saņemtais zemu ienākumu atvieglojums ir jāatmaksā valsts budžetā.

Tomēr arī visos šajos gadījumos cilvēki var pievienot deklarācijai attaisnotos izdevumus apliecinošus dokumentus, tādējādi samazinot vai pat pilnībā atceļot maksājamo nodokļu summu.

Viena un tā pati lieta var būt jāievada vairākās vietās.
Tiem, kam, lai sagatavotu ienākumu deklarāciju, manuāli jāaizpilda dati vairākās sadaļās, var rasties neskaidrības par to, kas un kur jāraksta. Vienā vietā ievadāt, parādās parāds; vai arī vēlaties ievadīt izdevumus, bet teorētiski tam paredzētajā sadaļā ir tikai ienākumu aile. Un dažkārt pat pēc iepazīšanās ar VID tīmekļa vietnē vai elektroniskās deklarēšanas sistēmā pieejamo informāciju jūs nekļūsiet daudz gudrāks.

Šajā sakarā saņēmām vēstuli no kāda lasītāja, kurš, aizpildot deklarāciju, nonāca pie secinājuma, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) jānorāda kā ienākumi.

“Aizpildot gada deklarācijas D3 sadaļu, parādās šī absurdā formula – aprēķinot ar nodokli apliekamo ienākumu no citas saimnieciskās darbības, tiek ņemts vērā izdevumu limits (14.=11.-12.+27.b).

Kāpēc gada deklarācijas D3 sadaļā ienākumiem jāpieskaita 27.b, ja tie ir izdevumi, īpaši VSAOI maksājums?

Uzņēmējdarbības ienākumi ir starpība starp ienākumiem un izdevumiem. Un šādas absurdas formulas dēļ rodas situācija, kad ienākumi ir lielāki par faktiski gūtajiem ienākumiem, jo VSAOI izdevumi ir jāpieskaita ienākumiem.

Kāpēc nodokļu maksātājiem par izmaksāto VSAOI ir jāmaksā IIN?

VID palīdz to noskaidrot:

Gada deklarācijas D3 pielikuma aizpildīšanas kārtība nosaka, ka apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības palielina par aprēķinātajām ar šo ienākumu saistītajām sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – obligātās iemaksas), kas norādītas gada deklarācijas D3 pielikuma 1. sadaļā. Tādējādi, aizpildot nodokļu deklarāciju, pašnodarbinātai personai apliekamajam ienākumam jāpieskaita aprēķinātās obligātās iemaksas, kas norādītas D3 pielikuma “Pašnodarbinātas personas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” 27. rindā.

Vienlaikus jāņem vērā, ka pašnodarbinātā persona obligātās iemaksas iekļauj arī D3 pielikuma “Izdevumi, kas saistīti ar citu saimniecisko darbību, kas piemērojami pilnā apmērā” 2.1. rindā (citi pašnodarbinātie).

Lai pareizi aprēķinātu nodokli, komersantiem jāņem vērā, ka D3 pielikumā likumā noteiktās iemaksas tiek ierakstītas divas reizes – gan rindā “Uzņēmējdarbības izdevumi” (atkarībā no ailes – 2.1. vai 12.1. rindā), gan 27. rindā.

Tādējādi, izmantojot D3 pielikumā iekļautās formulas ar nodokli apliekamā minimuma no saimnieciskās darbības aprēķināšanai, tiek novērstas situācijas, kad pašnodarbinātās personas aprēķinātās obligātās iemaksas tiek atskaitītas no gada apliekamā ienākuma nodokļa divreiz – jo īpaši kā saimnieciskās darbības izdevumi un kā attaisnotie izdevumi saskaņā ar Ienākuma nodokļa likumu rezidentiem. Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka ienākuma nodoklis ir jāmaksā no pašnodarbinātas personas obligātajām iemaksām.

Kā norēķināties ar valsti?
Pēdējos gados deklarētāju skaits ir bijis samērā stabils – gadā tiek iesniegts aptuveni miljons deklarāciju. Tomēr aptuveni desmitajai daļai no deklarētājiem nākas secināt, ka viņi ne tikai nav pārmaksājuši nodokļus, bet viņiem pašiem ir papildus jāmaksā valstij.

Pagājušajā gadā 81% no tiem, kas iesniedza deklarāciju, saņēma atmaksu no valsts, 6% gadījumu nebija pārmaksas vai papildu maksājuma, bet 13% gadījumu tiem, kas iesniedza deklarāciju, bija jāmaksā papildu nodoklis, kas nebija samaksāts gada laikā.

Vienlaikus VID norāda, ka brīdī, kad persona aizpilda deklarāciju un valstij ir jāmaksā vairāk, tā nav parādnieks un nav izdarījusi neko sliktu. Par parādnieku viņš kļūst tikai tad, ja neizpilda savu pienākumu samaksāt aprēķināto nodokli noteiktajā termiņā.

Termiņš ir šā gada 23. jūnijs. Taču, ja aprēķinātā summa pārsniedz 640 eiro, to var samaksāt budžetā trīs reizes – līdz 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam, katru reizi samaksājot vienu trešdaļu no šīs summas. Savukārt, ja jūsu gada kopējie ienākumi pārsniedz maksimālo sociālās apdrošināšanas iemaksu summu 78 100 eiro, vienu trešdaļu no aprēķinātās summas varat samaksāt katru reizi – attiecīgi līdz 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim. Ir iespējams arī vērsties VID un lūgt maksājumu sadalīt vēl vairākās daļās.

Ienākuma nodokli var samaksāt elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā Maksājumi vai internetbankā, ievadot šādu informāciju:

Saņēmējs: Valsts budžets (VID), reģistrācijas Nr. 90000010008

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

Konta numurs: LV33TREL1060000300000.

VID skaidro, ka vienotajā nodokļu kontā iemaksātā nauda automātiski sedz nodokļu maksājumus (vispirms tiek segti vecāki maksājumi), tāpēc maksājuma mērķī norādītā informācija un iesniegtie papildu dokumenti šo procedūru neietekmē.

Vienlaikus jāatzīmē, ka deklarācijas neiesniegšana neatbrīvo no nodokļu maksāšanas pienākuma! Iedzīvotājiem, kuri nebūs iesnieguši gada ienākumu deklarāciju un kuriem saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju ir jāmaksā nodoklis budžetā, VID automātiski aprēķinās par attiecīgo gadu maksājamo nodokli un par to informēs. Tādējādi tiks iesniegta deklarācija un personai būs pienākums samaksāt VID aprēķināto nodokļa summu budžetā.

 

Atgādinām, ka iedzīvotāji, kuriem ir pienākums iesniegt deklarāciju, to var izdarīt trīs mēnešu laikā – līdz 1. jūnijam – un brīvprātīgi, lai saņemtu attaisnoto atmaksu, to var darīt trīs gadu laikā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Previous post Kia flagmaņa krosovers EV9: atklāts sērijveida versijas eksterjers un interjers
Next post Pēcpusdienā gaidāms lietus un slapjš sniegs