Lasīšanas Laiks:2 Minute(-s), 18 Sekunde(-s)

Šodien plkst.8 sāk pieņemt pieteikumus Kuldīgas novadā deklarēto bērnu mācībām 1.klasē, informēja pašvaldībā.

Elektroniski piesakot bērnu, vecāks raksta un nosūta iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai dokumentu ar parakstu skenētā veidā. Tā kā ne visiem vecākiem ir e-paraksts, tiks pieņemti arī izdrukāti, parakstīti, tad ieskenēti un uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi atsūtīti iesniegumi.Piecu dienu laikā, iepriekš sazinoties ar izglītības iestādi, izglītības iestādē obligāti jānogādā arī iesnieguma oriģināls.

2023./2024.mācību gadā vienā 1.klasē audzēkņus uzņems Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā un pēc pieprasījuma speciālās izglītības programmās.

Kuldīgas Centra vidusskolā un V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā uzņems pa trīs 1.klasēm katrā. Skrundas vidusskolā uzņems skolēnus divās 1. klasēs.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā, Nīkrāces pamatskolā, Vilgāles sākumskolā, Vārmes pamatskolā, Turlavas pamatskolā, Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā, Ēdoles pamatskolā un Alsungas pamatskolā plānots nokompektēt pa vienai 1.klasei katrā mācību iestādē.

Priekšrocības noteiktas bērniem, kuru brāļi un/vai māsas jau mācās konkrētajā izglītības iestādē. Citu pašvaldību iedzīvotājiem šajā laikā izņēmumi pieļaujami konkrētās izglītības iestādes pedagoģisko un tehnisko darbinieku bērniem un bērniem, kuriem konkrētajā skolā mācās brāļi un/vai māsas.

Sākot bērnu reģistrāciju attiecīgās dienas plkst.8, iestādes atbildīgā persona pārbaudīs elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo e-pastu atsūtīto pieteikumu skaitu un to secību, un tad rindas kārtībā veidos sarakstu, tajā pamīšus iekļaujot vienu bērnu no elektroniski pieteiktajiem, nākamo no klātienē pieteiktajiem bērniem, līdz visi klātienē vai elektroniski pieteiktie bērni ir iekļauti sarakstā.

Kuldīgas novadā dzīvesvietu deklarējušie bērni jāpiesaka 1.klasē līdz 2023.gada 1.martam.

No 2023.gada 2.marta līdz 31.maijam brīvajās vietās var tikt pieteikti visi pārējie obligāto skolas vecumu sasniegušie bērni neatkarīgi no dzīvesvietas. Piesakot bērnu pēc 2022.gada 31.maija, neatkarīgi no dzīvesvietas tiek nodrošināta vieta 1.klasē skolā, kurā ir brīvas vietas.

2023./2024. mācību gadā 1. klasē audzēkņus uzņems šādās novada skolās:

1. Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā (vienu 1. klasi vispārējās pamatizglītības programmās un pēc  pieprasījuma speciālās izglītības programmās), e-pasts: ZEBERINA.PSK@KULDIGASNOVADS.LV ;
2. Kuldīgas Centra vidusskolā (trīs 1. klases), e-pasts: KCV@KULDIGA.LV ;
3. V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (trīs 1. klases), e-pasts: VPKVSKOLA@KULDIGA.LV
4. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā – (vienu 1. klasi), e-pasts: KMHZV@KULDIGA.LV ;
5. Skrundas vidusskolā (divas 1. klases), e-pasts: SKRUNDASVSK@KULDIGASNOVADS.LV ;
6. Nīkrāces pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: NIKRACESSKOLA@KULDIGASNOVADS.LV
7. Vilgāles sākumskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: VILGALESSKOLA@KULDIGA.LV ;
8. Vārmes pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: VARMESSKOLA@KULDIGA.LV ;
9. Turlavas pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: TURLAVASSKOLA@KULDIGA.LV ;
10. Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: KABILESSKOLA@KULDIGA.LV ;
11. Ēdoles pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: EDOLESSKOLA@KULDIGA.LV ;
12. Alsungas pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: ALSUNGASSKOLA@KULDIGASNOVADS.LV .

One thought on “Sāk pieņemt pieteikumus Kuldīgas novadā deklarēto bērnu mācībām 1.klasē

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

15056828t1h4663 Previous post CSDD ievieš modernāku transportlīdzekļa vadītāja dokumentu paraugu
1 bilde 3 scaled 1 Next post Asinsdonoru centra speciālisti Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā nodrošinās donoru pieņemšanu