Lasīšanas Laiks:1 Minute(-s), 44 Sekunde(-s)

Skrundas novadā lauku pupu laukā lietots Eiropas Savienībā (ES) aizliegts insekticīds, informē Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD).

Dienestā norāda, ka 2024.gada 7.jūnijā, saņemot biškopja sūdzību par bišu bojāejas gadījumu Skrundas novadā, VAAD veica pārbaudi un paņēma gan bišu paraugus, gan paraugus no blakus esošā lauku pupu lauka un nosūtīja pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” laboratorijām analīzēm augu aizsardzības līdzekļu atliekvielu noteikšanai.

“BIOR” lauku pupu paraugā konstatējis acetamiprīdu, kas ir vairāku insekticīdu sastāvā, kā arī gan bišu, gan lauku pupu paraugos analīzes uzrādījušas darbīgās vielas tiakloprīds klātbūtni, kas liecina, ka lauku pupu laukā lietots ES aizliegts insekticīds, kas, visticamāk, bijis bišu bojāejas iemesls. Darbīgā viela tiakloprīds no ES darbīgo vielu saraksta izņemta kopš 2021.gada, skaidro VAAD.

Vienlaikus VAAD arī atzīmē, ka pārbaudē zemnieku saimniecībā, kurai pieder lauku pupu lauks, konstatēti vairāki pārkāpumi, tostarp saimniecībā netiek veikta uzskaite par lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem, kā arī saimniecībā lietoti augu aizsardzības līdzekļi, neievērojot to marķējumā noteikto prasību, proti, lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, augu aizsardzības līdzekļi ir jālieto pēc plkst.22 un pirms plkst.5 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, kā arī vietās, kur bites aktīvi meklē barību. Tāpat attiecīgajā zemnieku saimniecībā lietoti augu aizsardzības līdzekļi, kas nav reģistrēti Latvijas reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.

Saimniecība tiks administratīvi sodīta, kā arī tiks sniegta informācija Lauku atbalsta dienestam lemšanai par atbalsta samazinājumu.

VAAD arī informē, ka pagājušajā nedēļā VAAD veica kopumā 35 augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību pārbaudes, tostarp reaģējot uz diviem iedzīvotāju ziņojumiem par iespējamiem augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pārkāpumiem.

Pārbaudēs konstatēti pārkāpumi, kad, lietojot augu aizsardzības līdzekļus, tie nonākuši blakus teritorijā un nav ievērota marķējumā noteiktā prasība par piecu metru aizsargjoslu līdz blakus laukam.

VAAD ir 1998.gadā izveidota valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, radīt priekšnoteikumus, lai lauksaimniekiem būtu pieejams vesels un kvalitatīvs pavairojamais materiāls, kā arī palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju.

Slimnīcas norāda uz dažādiem risinājumiem saziņai ar pacientiem svešvalodās Previous post Slimnīcas norāda uz dažādiem risinājumiem saziņai ar pacientiem svešvalodās
Reirs: PVN netiks celts Next post Reirs: PVN netiks celts