Valdība lems par Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumiem “Barnahus” ieviešanai

0
(0)

Valdība šodien plāno skatīt Labklājības ministrijas izstrādātos grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas nepieciešami Bērna mājas jeb “Barnahus” ieviešanai, kas plānota no šī gada maija.

Bērna māja ir atzīta par vadošo, bērniem piemērotu, starpdisciplināru un starpinstitucionālu modeli, kas izstrādāts darbam ar cietušiem bērniem un vardarbības lieciniekiem. Tā ir izveidota ar mērķi ikvienam bērnam novērst retraumatizāciju izmeklēšanas un tiesvedības laikā.

Viens no bērna mājas pamatuzdevumiem ir palīdzēt sagatavot tiesvedībai derīgas liecības, izdibinot no bērna skaidrojumus tā, lai bērnam nebūtu jāierodas uz tiesu, ja lietā ir uzsākts kriminālprocess. Lai veiktu šo uzdevumu, bērna māja piedāvā “viena kontaktpunkta” pieeju, saskaņā ar kuru vienā, bērnam piemērotā telpā sadarbojas visas attiecīgās institūcijas, piemēram, policija, sociālie dienesti, bērnu aizsardzības dienesti, fiziskās un garīgās veselības pakalpojumu sniedzēji un prokurors.

Plānots, ka Bērnu māja atradīsies Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) teritorijā. Kā skaidro LM, Bērna mājas viens no mērķiem ir nepārtraukti – no pirmā mirkļa, kad atklāta vardarbība – no vardarbības cietušam bērnam sniegt nepārtrauktu psiholoģisko un rehabilitējošo, fizisko un mentālo profesionālu ārstniecisko palīdzību, kas saglabā, uzlabo un atjauno bērna veselību.

Tāpat Bērna māja savā darbībā ievēro bērna labākās intereses, nodrošina pienācīgu bērna uzklausīšanu, gādā par to, lai vardarbībā cietušā bērna lietas virzība notiktu bez nepamatotas kavēšanās un visas darbības, kurās nepieciešama bērna iesaiste, notiktu bērnam piemērotā vidē, institūcijām proaktīvi sadarbojoties, atbilstoši fiksējot un apmainoties ar nepieciešamo informāciju.

Vienlaikus likumprojekts paredz Bērna mājas uzraudzības padomes izveidi, kuras darbību organizēs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI). Bērna mājas uzraudzības padomes mērķis ir novērtēt bērna mājas darbību un veicināt bērna mājas attīstību un darbības kvalitāti.

Plānots, ka padome novērtēs Bērna mājas darbības un procesu efektivitāti, saskaņos tās efektīvas pārvaldības vadlīnijas, konsultēs par šīs mājas starpinstitucionālās sadarbības ieviešanas aspektiem, kā arī koordinēs atbildīgās nozares problēmjautājumus, kas attiecas uz Bērna mājas darbību, kuri pārsniedz tās vadītāja un VBTAI vadītāja pilnvaras

LM gan norāda, ka likumprojekts nemaina spēkā esošo ziņošanas pienākumu policijai par iespējamo vardarbību. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu katrai personai ir pienākums ziņot policijai vai citai kompetentai iestādei par vardarbību vai citu pret bērnu vērstu noziedzīgu nodarījumu. Par neziņošanu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

Sākotnējā projekta ieviešanas posmā aptuveni no 2023.gada maija līdz 2024.gada aprīlim Bērna mājas pakalpojumus nav paredzēts attiecināt uz tādām nepilngadīgām personām, kas atrodas ieslodzījumā – notiesātajiem un apcietinātajiem. Paredzēts, ka bērns, kurš ir cietis no vardarbības, ierodas Bērna mājā, kurā sastopas ar dažāda veida speciālistiem, bet bērniem, kuri atrodas ieslodzījuma vietā, nebūs iespējams tajā ierasties.

Jautājums, kādus konkrētus pasākumus ir nepieciešams īstenot vardarbībā cietušā bērna gadījumā, tiek izskatīts individuāli, ņemot vērā konkrētā bērna situāciju. LM skaidro, ka tādējādi bērna mājas speciālistiem un iesaistītājām institūcijām katra bērna lieta ir individuāli jāizsver, lai rastu bērna interesēm visatbilstošāko rīcības plānu, tajā skaitā, izsverot, kādi pasākumi būtu veicami konkrētā bērna lietā, pasākumu steidzamība un to veikšanas secība, piemēram, kad plānojams bērna mājas apmeklējums, kādas institūcijas un kādi speciālisti un citas personas ir iesaistāmas, kā tiks nodrošināta sekošana līdzi bērna situācijai pēc bērna mājas apmeklējuma.

LM aicina ņemt vērā, ka praksē būs arī tādi gadījumi, kad intervences pasākumi veicami vēl pirms Bērna mājas apmeklējuma. Piemēram, ja bērns saistībā ar piedzīvoto vardarbību ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta atbalstu ir nonācis ārstniecības iestādē, lai tur nekavējoties saņemtu nepieciešamo medicīnisko palīdzību, tad šādās situācijās nepieciešamo pierādījumu par notikušo vardarbību fiksēšana, kurus nepieciešams fiksēt nekavējoties, kamēr tie nav zuduši, būtu veicama bērna atrašanās vietā, nevis Bērna mājas apmeklējuma laikā.

Līdz ar to Bērna mājas institūta izveidošana nenozīmē, ka neatliekami veicamās darbības kompetentās institūcijas varētu atlikt darīt, līdz brīdim, kad bērns apmeklēs bērna māju.

Prognozēts, ka Bērna māja sāks darbu 2023.gada maijā.

Cik noderīgs bija šis raksts?

Noklikšķiniet uz zvaigznītes, lai to novērtētu!

Vidējais novērtējums 0 / 5. Balsu skaits: 0

Līdz šim nav balsis! Esi pirmais, kas novērtē šo ziņu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Tulkot »